Jesteś tutaj: Zakładki do bloków w stopce Regulaminy i przepisy prawne

Regulaminy i przepisy prawne

Klient składając zamówienie w firmie BALMEDIA Kazimierz Latosiński NIP 6811426374 z siedzibą w Gdańsku, ul. Aleksandra Dulin'a 3/3 oświadcza, że zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. oraz Ustawą z dn. 9 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami posiada prawa własności do zamawianej produkcji, w tym prawo do wykorzystywania, utrwalania i rozpowszechniania materiałów, utworów, programów oraz wykonań artystycznych zamieszczonych na płytach oraz projektów graficznych dostarczonych do zamówionej produkcji. Zamawiający oświadcza także, że dostarczone materiały przekazane do zamawianej produkcji, w tym nagrania i projekty graficzne nie naruszają praw autorskich, praw artystycznych wykonań oraz praw producenta, ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

REGULAMIN

Regulamin określa warunki korzystania z oferty i usług świadczonych przez firmę BALMEDIA Kazimierz Latosiński. Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie.

BALMEDIA Kazimierz Latosiński
ul. Aleksandra Dulin'a 3/3
80-174 Gdańsk
NIP : 6811426374
REGON : 260374940
Konto bankowe : 48195000012006069869060002
e-mail: kontakt.balmedia@gmail.com

1. Regulamin jest integralną częścią realizacji zamówienia, a w szczególności złożonego przez adres e-mail: kontakt.balmedia@gmail.com

2. Wydawnictwo BALMEDIA świadczy usługi prezentowane na stronie internetowej www.balmedia.com.pl troszcząc się o aktualizowanie oferty oraz niniejszego Regulaminu stanowiącego podstawowe warunki korzystania z oferowanych usług i określającego zasady odpowiedzialności i reklamacji.

3. Wydawnictwo BALMEDIA oferuje usługi reklamowe i marketingowe oraz artykuły reklamowe, a w szczególności: - tłoczenie płyt CD, DVD, mini CD, mini DVD, wizytówki CD - nadruk na płytach CD, DVD, mini CD, mini DVD, wizytówkach CD, nadruk na płytach Blu-ray - sprzedaż opakowań na płyty CD, DVD, mini CD, mini DVD, wizytówki CD, Blu-ray - nagrywanie danych na nośnikach optycznych i kopiowanie płyt oraz przygotowanie projektów graficznych

4. Ceny podane na stronie internetowej mają charakter jedynie orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym także art. 61 Kodeksu Cywilnego. Wydawnictwo BALMEDIA może w sytuacjach uzasadnionych, jak na przykład ekspresowe wykonanie usługi, na drodze negocjacji proponować Klientowi ceny uzasadnione ekonomicznym uwarunkowaniem.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po złożeniu zamówienia, dostarczeniu niezbędnych materiałów do jego rozpoczęcia i zaksięgowaniu wpłaty, chyba że uzgodniono inaczej.

6. Określony termin realizacji zamówienia nie uwzględnia transportu do Klienta i ma charakter orientacyjny. Klient nie może rościć pretensji, jeżeli zamówienie zostało zrealizowane w krótszym lub nieco dłuższym terminie.

7. Wydawnictwo BALMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu towaru wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Wydawnictwo BALMEDIA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi bez podawania przyczyny.

9. Odbiór osobisty towaru możliwy jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu pod adresem: Gdańsk, ul. Aleksandra Dulin'a 3/3.

10. Termin ważności wyceny stanowi aktualną ofertę przez 7 dni kalendarzowych. Jednak w tym czasie wydawnictwo BALMEDIA może wycofać się z realizacji zamówienia lub wydłużyć czas realizacji z ważnych przyczyn, jak np. awaria sprzętu.

11. Zleceniodawca składając zamówienie oświadcza, że zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. oraz Ustawą z dn. 9 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami posiada prawa własności do zamawianej produkcji, w tym prawo do wykorzystywania, utrwalania i rozpowszechniania materiałów, utworów, programów oraz wykonań artystycznych zamieszczonych na płytach oraz projektów graficznych dostarczonych do zamówionej produkcji. Zamawiający oświadcza także, że dostarczone materiały przekazane do zamawianej produkcji, w tym nagrania i projekty graficzne nie naruszają praw autorskich, praw artystycznych wykonań oraz praw producenta, ani jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

12. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może nieco różnić się od prezentowanego na stronie internetowej.

13. Formą płatności jest przelew bankowy, płatność przy odbiorze lub kurierowi za pobraniem. Koszt przesyłki ponosi zamawiający usługę, chyba że uzgodniono inaczej.

14. Dowodem zakupu usługi i podstawą do ewentualnej reklamacji jest wystawiona Faktura VAT określająca między innymi specyfikację zamówienia, jego koszt i datę sprzedaży usługi lub paragon fiskalny.

15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach zamówień o właściwościach ściśle związanych z jego osobą lub spersonalizowanych.

16. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec Klientów będących konsumentami, wydawnictwo BALMEDIA odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, firma BALMEDIA odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient ma prawo składać Reklamacje w przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Reklamowany towar wraz z dowodem zakupu należy wysłać na adres Wydawnictwo BALMEDIA, ul. Aleksandra Dulin'a 3/3, 80-180 Gdańsk. BALMEDIA zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta na bieżąco.

17. Z uwagi na złożony proces produkcji, wydawnictwo BALMEDIA zastrzega sobie możliwość występowania odchyłek od zamówionej ilości towarów w wysokości maksymalnie 5% nakładu oraz niedoskonałości w nadrukach rzędu 8% nakładu, które nie mogą być podstawą do reklamacji. Klient ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów do wysokości istniejących braków.

18. W przypadkach spornych, właściwym sądem wniesienia pozwu jest sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności firmy BALMEDIA.

19. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez wydawnictwo płytowe BALMEDIA danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień i nie będą udostępniane innych podmiotom. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także żądania usunięcia ich z bazy danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.), Ustawa z dnia 18 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

20. Firma BALMEDIA nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność zamówionych płyt i sprzętu wykorzystanego do ich odtwarzania. W razie wątpliwości zaleca składanie wstępnego zamówienia na niższy nakład. Niemożność odtworzenia płyt w urządzeniach niekompatybilnych z nośnikiem wykorzystanym do duplikacji materiału nie jest podstawą zasadnej reklamacji. 

21. Użyte nazwy i znaki należą do ich właścicieli i zostały użyte tylko w celach informacyjnych.

22. Zleceniodawca wyraża zgodę na zamieszczenie projektu nadesłanego w celu realizacji zlecenia lub projektu wykonanego przez firmę BALMEDIA na stronie internetowej www.balmedia.com.pl w przykładowych realizacjach.

23. Klient korzystając z oferty wydawnictwa Balmedia Kazimierz Latosiński zamieszczonej na stronie internetowej www.balmedia.com.pl i składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego punkty w całości.

Zaufali nam

Wyślij nam wiadomość

Jeśli potrzebujesz wyceny, masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie - skontaktuj się z nami.

Imię i nazwisko*:
Telefon*:
Email*:
Wiadomość*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.

Kontakt

+48 793 533 315
+48 793 007 609
kontakt.balmedia@gmail.com

Siedziba firmy

Wydawnictwo BALMEDIA
ul. Aleksandra Dulin'a 3/3
80-180 Gdańsk